Pomáháme dětem z Ukrajiny

Vážení zákazníci,

jelikož se situace na Ukrajině nelepší a bohužel nikdo neví, jak dlouho bude přetrvávat, tak bychom vás rádi informovali o dění a plánech u nás v Berry servisu.

Od začátku března k nám přijíždějí ženy s dětmi z Ukrajiny. Většinou to jsou příbuzní našich zaměstnanců a naše sezonní zaměstnankyně s vlastními dětmi. V rámci našich možností je ubytováváme a snažíme se jim zajistit veškerou možnou pomoc.

Zároveň bychom chtěli věnovat pozornost a pomoc přijíždějícím dětem, a to nejen takovou, že jim zajistíme postel a nějaké dočasné zázemí. Obec Břežany II nám od poloviny měsíce dubna poskytla prostor staré školky. Tento prostor využívame a vybavili jsme pro děti jeho zázemí. Snažíme se zajistit každodenní režim a občerstvení ve formě svačinek / obědů.

Jsme schopni dětem zajišťovat různé výlety s dospělým doprovodem, a to konkrétně s našimi zaměstnankyněmi, které jsou z Ukrajiny, a zároveň mají příslušné vzdělání na práci s dětmi. Tyto děti to tu opravdu nemají jednoduché, vnímají situaci stejně jako my dospělí. Postupně bychom jim také chtěli pomoc se začlenit do naší společnosti a společnosti místních dětí, ale to až v případě, že by tato situace trvala déle, než si zatím dokážeme představit.

Naše maximální kapacita této skupiny je 15-20 dětí. V tuto chvíli tu máme 7 dětí ve věku od 7 do 14 let. Další dorazí v následujících dnech. V případě, že byste věděli o nějakém dítěti z Ukrajiny v okolí, které by nemělo program, tak určitě nebude problém, aby se přidalo k naší skupině.

Dospělí budou mít možnost pracovat u nás nebo jsme schopni jim pomoc s hledáním práce a veškerou administrativou, kterou budou muset při delším pobytu na území ČR splnit.

Z vlastních zdrojů jsme schopni nějakou dobu tuto pomoc poskytnout. Bohužel ale víme, že nebude v našich silách tuto formu pomoci plnohodnotně dlouhodobě udržet.

Z toho důvodu jsme speciálně zřídili účet s č. 4663802053/0800 u České spořitelny, a to s názvem BERRY SERVIS – DĚTEM Z UKRAJINY. Majitelem tohoto účtu je zároveň jednatel naší společnosti Ing. Luboš Pokorný.

Pokud byste se rozhodli nám věnovat nějaký finanční příspěvek, tak veškeré doklady o hospodaření s penězi na tomto účtu budou veřejně přístupné k nahlédnutí každý všední den v kanceláři Berry servisu.

Veškeré informace o aktivitách a úhradách z příspěvků budeme také týdně zveřejňovat na našich sociálních sítích.

Děkujeme všem za případnou pomoc.

Tým Berry

Fotografie z akcí, kterých se naše děti zúčastnili.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení.
Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat zde.